Snabbare än någon brandkår

fire suppression systems - protecfire spy thermo-pneumatic detector

fire suppression systems - protecfire fine-spray technology nozzle bar
Gruvdrift | Tunga maskiner

Automatiska brandsläckningssystem för:
Gruvdrift | Jordbruk | Konstruktion | Tunnelborrning | Skogsbruk


Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001
Klicka här för att komma till produkten

Bussar | Lastbilar | Vägfordon

Automatiska brandsläckningssystem för:
Bussar | Lastbilar | Flygplatsfordon | Järnväg | Andra vägfordon


Certifieringar: UNECE R107 | E1 | Ex | ISO9001
Klicka här för att komma till produkten

Vindkraftverk | Elskåp

Automatiska brandsläckningssystem för:
Vindkraftverk | Elskåp | Servrar | Elmotorer

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Kontakta oss!

Kök | Industriella stekhällar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Restaurangkök | Friteringsmaskiner | Industriella kök

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001 | VdS

Kontakta oss!

Marina inriktingar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Båtar | Speedboats | Segelbåtar | Färjor | Annan marin utrustning

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Klicka här för att komma till produkten

Särskilda inriktningar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Pansarfordon | Försvarsfordon | Specialbyggda fordon | Racingfordon| Militära fordon


Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Kontakta oss!

Tjänster

  • Vi erbjuder brandskydd inom vindkraftsindustrin, gruvdrift, industrikök och fordonsteknik.
  • Vi kombinerar högteknologi, säkerhet, effektivitet och ekonomi för att skapa innovativa lösningar.
  • Vår patenterade utveckling kännetecknas av flexibel och enkel montering.
  • Vi utvecklar individuella systemlösningar för våra kunder med speciella krav.
  • Släcksystem med nödvändiga släckmedel används för de olika tillämpningsområdena.