Revolutionära Automatiska Brandsläckningssystem

protecfire Automatiska brandsläckningssystem

Hem till detexline

Tjänster

Vi erbjuder brandskydd inom vindkraftsindustrin, gruvdrift, industrikök och fordonsteknik.
Vi kombinerar högteknologi, säkerhet, effektivitet och ekonomi för att skapa innovativa lösningar.
Vår patenterade utveckling kännetecknas av flexibel och enkel montering.
Vi utvecklar individuella systemlösningar för våra kunder med speciella krav.
Släcksystem med nödvändiga släckmedel används för de olika tillämpningsområdena.

Snabbare än någon brandkår

Varje sektor har sina egna behov

Gruvdrift | Tunga maskiner

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001 | SPCR183 | SPCR199 | AIS135 | SBF127 

Automatiska brandsläckningssystem för:
Gruvdrift | Jordbruk | Konstruktion | Tunnelborrning | Skogsbruk

Bussar | Lastbilar | Vägfordon

Certifieringar: Unece R107

Automatiska brandsläckningssystem för:
Gruvdrift | Jordbruk | Konstruktion | Tunnelborrning | Skogsbruk

Vindkraftverk | Elskåp

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001 | VdS

Automatiska brandsläckningssystem för:
Vindkraftverk | Elskåp | Servrar | Elmotorer

Kök | Industriella stekhällar

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001 | VdS

Automatiska brandsläckningssystem för:
Restaurangkök | Friteringsmaskiner | Industriella kök

Marina inriktingar

Certifieringar: Kontakta oss

Automatiska brandsläckningssystem för:
Båtar | Speedboats | Segelbåtar | Färjor | Annan marin utrustning

Särskilda inriktningar

Certifieringar: Kontakta oss

Automatiska brandsläckningssystem för:
Pansarfordon | Försvarsfordon | Specialbyggda fordon | Racingfordon| Militära fordon