Revolutionära Automatiska Brandsläckningssystem

protecfire Automatiska brandsläckningssystem

Hem till detexline

Tjänster

Vi erbjuder brandskydd inom vindkraftsindustrin, gruvdrift, industrikök och fordonsteknik.
Vi kombinerar högteknologi, säkerhet, effektivitet och ekonomi för att skapa innovativa lösningar.
Vår patenterade utveckling kännetecknas av flexibel och enkel montering.
Vi utvecklar individuella systemlösningar för våra kunder med speciella krav.
Släcksystem med nödvändiga släckmedel används för de olika tillämpningsområdena.

Snabbare än någon brandkår

Varje sektor har sina egna behov

Gruvdrift | Tunga maskiner

Automatiska brandsläckningssystem för:
Gruvdrift | Jordbruk | Konstruktion | Tunnelborrning | Skogsbruk

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Klicka här för att komma till produkt

Bussar | Lastbilar | Vägfordon

Automatiska brandsläckningssystem för:
Bussar | Lastbilar | Flygplatsfordon | Järnväg | Andra vägfordon

Certifieringar: UNECE R107 | E1 | Ex | ISO9001

Klicka här för att komma till produkten

Vindkraftverk | Elskåp

Automatiska brandsläckningssystem för:
Vindkraftverk | Elskåp | Servrar | Elmotorer

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Kontakta oss!

Kök | Industriella stekhällar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Restaurangkök | Friteringsmaskiner | Industriella kök

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001 | VdS

Klicka här för att komma till produkten

Marina inriktingar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Båtar | Speedboats | Segelbåtar | Färjor | Annan marin utrustning

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Klicka här för att komma till produkten

Klicka här för att komma till produkten

Särskilda inriktningar

Automatiska brandsläckningssystem för:
Pansarfordon | Försvarsfordon | Specialbyggda fordon | Racingfordon| Militära fordon

Certifieringar: DMT | E1 | Ex | ISO9001

Kontakta oss!