Håll er säkra med det mest pålitliga systemet för extrema marina förhållanden!

Marint brandskydd för inombords- och utombordsmotorer

Brandsläckningssystem för båtar, segelbåtar, yachter, katamaraner och marina applikationer

Brandskydd för tuffa marina förhållanden

Marina inriktingar

Premium Automatiska Brandsläckningssystem

Yachts | Båtar | Segelbåtar | Motorbåtar | Katamaraner | Kryssningsfartyg

Unika fördelar

 • Trycklöst system 
 • Ingen eltillförsel krävs
 • Lågt underhåll
 • Rostfritt system
 • Enkla visuella inspektioner
 • Kan monteras i alla vinklar och positioner
 • Tål saltvatten
 • Det mest robusta systemet på marknaden

Din bästa vän ute på havet!

Där ingenting får misslyckas!

Hållbart även i saltvattenförhållanden

-30ºc till 80ºc

Ingen el

Ultra-snabb

Lågt underhåll

Trycklöst

En släcklina

Fullt mekaniskt

Enkelt att installera

Rostfritt

Super robust

detexline®Systemkomponenter

 1. SPY thermo-pneumatisk detektor
 2. Fine Spray Nozzle Bar 
 3. Trycklös släckmedelsbehållare
 4.  detexline (Släckning och upptäckning)
 5. Optiskt och akustiskt alarm
 6. Tryckvakt
 7. Pneumatiskt manuellt utlösare (valfritt)

Vi tillhandahåller lösningar för att skydda dina tillgångar.
Förebyggande är den första åtgärden!

Extremt kompakt!

LITEN OCH EFFEKTIV!

 • 4 Lt System (mindre båtar)
 • 7 Lt System (upp till 4m3)
 • 14 Lt System
 • 24 Lt System
 • Flera behållare kan kopplas till ett system
 • Sektoriseringsmöjlighet (Batterifack/Motorrum) med olika områden för upptäckt och släckning.

  SPY® - Termopneumatisk detektor

  protecfires detektering är en toppmodern teknisk lösning. SPY detektor arbetar med argongas, som utlöses av en temperatursäkring

  • Enkel, supersnabb och pålitlig
  • Inga falsklarm
  • Patenterad
  • Flera temperaturintervall:
   57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
  • Upptäcker även dolda bränder
  • Robust och exakt
  • Rostfritt stål
  • Ultra-snabb RTI 12 (Reaktionstid)

  INGA FELAKTIVERINGAR!

  Fine-Spray Nozzle Bar

  • Helt tillverkad i rostfritt stål
  • Snabbaste sättet att installera ett brandsläckningssystem i fack
  • Upp till 75º vinkelspray
  • En perfekt finspray för temperatursänkning och släckning

  detex360® specialmunstycke

  • 360º spray (totaltäckande)
  • Helt tillverkad i rostfritt stål
  • Lätt att installera
  • En perfekt finspray för temperatursänkning och släckning
  • Kombineras med SPY detektor
  Larm-/testknapp (tillval)

  Pneumatisk manuell utlösare (valfritt)

  • Mycket robust
  • Upp till 20 meters avstånd från tanken (eller mer med en booster)
  • Vädertålig
  • Lätt att använda
  • Lång livslängd

  Larm/Testknapp (valfritt)

  • Systemtestfunktion
  • Akustiskt larm
  • LED-varningslampa (grön och röd)
  • IP44 | 10–24 V DC | M 32 x 1.5 | Plast
  • Lätt att använda
  • Relä med potentialfria kontakter och en mikrokontroller
  • Tidsfördröjningsavstängning för motorn med tidsförlänging genom kommando

  Patenterad behållare - TRYCKLÖST

  • Behållaren är inte trycksatt i standby-läge
  • Systemet får bara tryck när det aktiveras
  • Hybridsläckning: Flytande & kväve
  • R.O.P. (Rise of Pressure) system
  • En enda linje för upptäckt och släckning
  • Fungerar i alla vinkar och positioner

  För att undvika den vanliga detekteringen av plaströr, finns det bara en väg till systemarbetet: rostfria rör med en pneumatisk aktivering från detekteringen, följt av utsläppet av flytande medel genom samma rör.

  Patenterad teknik!

  Vad är detexline ®konceptet?
  Ett enda rörledningsnät!

  detexline® från protecfire®, är ett patenterat system som använder endast ett nätverk av rörledningar för upptäckning och släckning.

  Mindre utrustning:

  • Bättre värde
  • Undviker funktionsfel
  • Snabbt att installera
  • Enkelt att underhålla
  • Enkelt och pålitligt
  • Inga falsklarm
  • Patenterad
  • Trycklöst | Inga problem med tryckläckage
  • Ingen korrosion

  KRAFTFULL KYLANDE EFFEKT

  Flytande släckmedel

  TiboRex® Absolute Special Liquid Extinguish Agent

  TiboRex® Absolute är ett bruksfärdigt flytande specialsläckningsmedel utan tillsats av fluorkemikalier för högeffektiv släckning av fasta bränder (brandklass A), vätskor, opolära kolväten (brandklass B) och ätliga fetter och oljor. Den speciella formulan, vars huvudkomponenter också används mot livsmedelstillsatser, garanterar exceptionell släckningsprestanda med oöverträffat miljöskydd.

  Funktioner och driftsätt

  Vilka egenskaper har brandsläckningssystemet

  Brandsläckningssystemet bygger på principen om ett “Fine Spray” släcksystem. Skyddsmunstyckena sprejar släckmedlet TiboRex Absolute som mycket fina droppar. Släckmedelsdroppar väter, impregnerar och kyler de brinnande ytorna.
  Genom reflexer och turbulens når släckmedlet även närliggande områdena, vilket gör att hela motorrummet kan skyddas. 

  Andra egenskaper:

  – Trycklöst standbyläge för en förbättrad säkerhet: Brandsläckningssystemet är inte trycksatt förrän det utlöses.
  – Lågt underhåll: första regelbundna byte av komponenter efter 5 år.
  – Självförsörjande utan extern energi: brandskyddssystemet fungerar pneumatiskt-mekaniskt. Detta innebär att de inte kräver någon extra strömförsörjning.
  – Automatisk och/eller manuell utlösning: Automatisk utlösning sker av branddetekteringselement. Brandsläckningssystemet kan också utlösas av en pneumatisk manuell frigöringsmekanism.

  Hur fungerar branddetekteringen?

  protecfire använder termopneumatiska branddetekteringselement för att upptäcka brand. Dessa element utlöser brandsläckningssystemet endast om en specificerad temperatur överskrids. Fel på grund av fel på elektriska komponenter är därmed uteslutet.
  Branddetekteringselement med olika utlösningstemperaturer kan användas eftersom motorrummet inte är ett termiskt homogent område utan innehåller olika temperaturzoner.

  Vad händer vid en brand?

  Branddetekteringselementen är kopplade till en kombinerad kontroll- och släckledning –  detexlinen. När ett branddetekteringselement värms upp till sin utlösningstemperatur öppnar en mekanism den inbyggda argondrivsmedelspatronen. Detta orsakar en ökning av trycket i ledningen. Tryckökningen öppnar en N2-drivmedelspatron i släckmedelsbehållaren. Det frigjorda drivmedlet pressar släckmedlet genom ledningen till släckmunstyckena.