DU ÄR UNIK, PRECIS SOM VI ÄR.

Patenterad unik teknik

som skiljer sig från alla andra.

Det ENDA systemet i världen med:

INGET TRYCK

INGEN ELEKTRICITET

Ettrörssystem

Inget tryck

Upp till 10 år – inget byte av delar

Ultrasnabb upptäckt

Ingen elförsörjning

Fungerar i Temp. of: -55ºc till 80ºc.

Tillverkat i rostfritt stål

Lätt att installera

Helt mekanisk

Stöt- och vibrationssäkert

Minimalt underhåll

Ingen elektricitet,
Inget tryck.

Med ett ursprung från gruvsektorn har vi utvecklat system
som inte kan misslyckas.

Ingen elektricitet

Pneumatiska system.
Inga elfel eller störningar är möjliga då systemen
varken är beroende av elektricitet eller batterier.

Inget tryck

De flesta av protecfire-systemen har inget tryck i rörledningarna.
Släck- och detektionsledningarna är tomma i standby-läge.
Systemen får tryck endast när de aktiveras.

Upptäck – släck.

Spara pengar med snabb och enkel installation.

Spy Termopneumatisk detektor

protecfire Detection är en toppmodern teknisk lösning. Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas som utlöses av en temperaturskyddslampa.

 • Enkel, supersnabb och tillförlitlig
 • Inga falska larm
 • Patenterat
 • Flera temperaturområden
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål
Högkvalitativ släckning

En stor mängd fina droppar av flytande medel sprutas ut genom de speciella patenterade munstyckena och bildar en enorm kylande reaktionsyta. På så sätt kommer branden snabbt att berövas värmeenergi, vilket leder till en snabb temperatursänkning. Kyleffekten bryter ner den reaktion som behövs för att stödja förbränningen. När allt släckmedel har spridits kommer dessutom drivmedlet kväve från den patenterade behållaren att avges, vilket ger ett hybridundertryckningssystem och säkerställer att inget syre kommer in på ytan.

Exklusivt släckmedel

Det mest kraftfulla flytande släckningsmedlet

Den enorma kylande effekten av TiboRex Absolute är huvudsakligen baserad på två fysiska egenskaper:
Kyleffekt på grund av vattenavdunstning: De fina sprutmunstycken som utvecklats speciellt för TiboRex Absolute producerar mycket fina droppar, mindre än 100 μm, när släckningsmedlet sprutas ut. Detta resulterar i en ultrasnabb avdunstning av vätskeandelen i släckmedlet. På grund av den erforderliga avdunstningsenthalpin på 2,26 MJ/kg (motsvarande 1 liter vatten) utvinns energi från det brinnande föremålet på minimal tid och det svalnar avsevärt.
Kyleffekt på grund av sublimering: Under avdunstningen av den vattenhaltiga fasen bildar vissa av TiboRex Absolute’s huvudkomponenter kristallina strukturer. Med den fortfarande existerande kom- bustionstemperaturen övergår dessa fasta strukturer från den kristallina fasen till en gasformig fas. Den enorma avdunstningsenthalpi (värme) som krävs för detta uppgår till 7,23 MJ/kg.

Ultrasnabb släckning

Endast små mängder släckmedel krävs.
Objektet som ska skyddas förblir nästan oskadat.

Släckningseffekt

Släckning genom syrgasreduktion.
Även dolda bränder släcks.
Släckning av bränder i hålrum.

Kontroll av restsubstanser och garanterad kvalitet

Rester av släckmedel på föremålet kan identifieras med hjälp av ultraviolett ljus. En kemisk analys (DNA) verifierar och bekräftar att TiboRex Absolute har använts.

Ultrasnabb nedkylning

Enorm minskning av yttemperaturen.
Ingen återantändning.
Reducerad brandpåverkan.
Snabbt avbrytande av förbränningsprocessen.

Skyddar fett- och oljebränder

När matfett och oljor brinner bildar TiboRex Absolute med hjälp av kemiska reaktioner ett slutet, gastätt skyddande skikt som släcker elden och skyddar det heta fettet/oljan från att antändas igen genom att kyla ner dem mycket snabbt.

Miljövänligt

Ekologiskt och 100 % fluorfritt släckmedel.
Biologiskt nedbrytbart.
Ej giftigt för människor och djur.

Kyleffekt

Fina spraydroppar som tränger igenom elden mycket snabbt.
TiboRex Absolute producerar mycket fina droppar, mindre än 100 μm.

Kvävning av syre genom avdunstning

Tack vare den erforderliga avdunstningsentalpin på 2,26 MJ/kg (motsvarande 1 liter vatten) extraheras energi från det brinnande föremålet på ett ögonblick och det svalnar väsentligt. 

Kyleffekt på grund av sublimering

Skiktning med fasta kristaller som omvandlas till gas. TiboRex Absolute’s huvudkomponenter bildar kristallina strukturer. Med den kvarvarande förbränningstemperaturen övergår dessa fasta strukturer från kristallin fas till gasformig fas. Den enorma entalpi för avdunstning (värme) som krävs för detta uppgår till 7,23 MJ/kg.

Spy Termopneumatisk detektor

protecfire Detection är en toppmodern teknisk lösning. Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas som utlöses av en temperatur säkringslampa.

 • Enkel, supersnabb och tillförlitlig
 • Inga falska larm
 • Patenterat
 • Flera temperaturområden
  57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål

Högkvalitativ släckning

 • Fina droppar av flytande medel
 • Kylreaktion på ytor
 • Snabbt borttagande av värmeenergi
 • Snabbt fall av temperaturen
 • Hybrid undertryckning: Flytande | Kväve