SPRUNGEN UR GRUVBRANSCHEN 

Brandsläckningssystem för gruvdrift

Gruvfordon, Lastbilar, Grävmaskiner, Maskiner för jordförflyttning, Borrning o.s.v. 

Brandskyddssystem för gruvdrift och tunga maskiner

På grund av alltmer kompakta och effektiva byggmaskiner, som också måste uppfylla allt strängare miljökrav, ökar brandrisken. Som ett resultat av Protecfires uppfinningsrikedom och konsekventa forskning samt utveckling av släckningstekniken för skydd av tunga fordonsmotorer, har vi skapat en revolutionerande brandsläckningsteknik som inte liknar någon annan.
Vi kallar detta nya system för detexline (detection – extinguishing Line); en trycklös teknik med en enda rörledning.
Med detta patenterade system utförs släcknings- och pilotfunktionen via endast en rörledning, behållaren för flytande medel är kompakt och fabriksförseglad utan behov av tryckmätare, de patenterade detektorerna kan väljas utifrån en förutbestämd temperatur för aktivering (eftersom vi tror att motorrummet har olika temperaturer i olika områden, t.ex. turboladdaren).
Vår kompakta konstruktion ger besparingar på material och montering, denna lösning tar mindre plats i det objekt som den skyddar och kan integreras optimalt.

Klicka här för att komma till produkten:

Gruvdrift | Jordbruk | Konstruktion | Tunnelborrning | Skogsbruk | Kranar | Motorbåtar | Båtar | Färjor | Särskilda projekt | Annat


Installationen är snabb och enkel eftersom det bara finns fyra huvudkomponenter: behållare för flytande medel, manuell ställdon, detektorer och vätskefördelningsrör. Ingen elektricitet behövs.
Vi använder inga plaströr!
Oavsett om det handlar om att gräva mineralkol på 1500 meters djup, transportera kaliumklorid och salt till ytan eller bygga en tunnel kräver de tuffa förhållandena inom gruvindustrin mycket av människor och maskiner.

Fördelar?

  • Inget tryck
  • Ingen elektricitet
  • (I princip) underhållsfritt
  • Ultrasnabb upptäckt och släckning
  • Hybridsystem (vätska/gas)
  • Fungerar i alla vinklar och positioner
  • Korta driftstopp genom underhåll på plats (vart 5:e år)
  • Gruvcertifiering
  • Fungerar i temperaturer från -30°C till 80° Celsius
Automatic Fire Suppression System for mining, heavy machinery, tunnel boring, off road vehicles