Unece r107 godkända system

System för brandsläckning för vägfordon

Bussar, lastbilar och järnvägar

UNECE R107 approved fire suppression system by protecfire
Automatic Fire Suppression System by protecfire. - Detexline 4v

Snabbast prestanda i UNECE R107-certifieringstester!

Premium automatiska brandsläckningssystem

Bussar | Lastbilar | Vägfordon | Järnväg

Ditt ägande Unika fördelar

 • Inget tryck
 • Ingen elektricitet
 • (I princip) underhållsfritt
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Hybridsystem (vätska/gas)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
 • Korta driftstopp genom underhåll på plats (vart 5:e år)
 • Gruvcertifiering
 • Fungerar i temperaturer från -30 till 80 grader celsius
 • UNECE-certifierad
 • KBA-certifierad i Tyskland
 • Inga utbyten på 10 år
 • Kvalitet tillverkad i Tyskland 

Provning av brandsläckningssystem avsedda för motorutrymmen enligt SP-metod 4912, UNECE R107, AIS 135.

Brochures

detexline 4V (English)
detexline 4V (Swedish)

Certifieringsprocess – RISE

Provning av brandsläckningssystem avsedda för motorutrymmen enligt SP Method 4912, UNECE R107, AIS 135 – SPCR 183 eller SPCR 199 (P-märkning). 
Provningar utförda med 4 liters detexlinebehållare med vårt släckmedel Tiborex Absolute.

Snabbast prestanda i UNECE R107-certifieringstester!

tiborex absolute

TiboRex® Absolut
Särskilt flytande släckmedel


TiboRex Absolute är ett färdigt flytande specialsläckmedel utan tillsats av fluorokemikalier för mycket effektiv släckning av fasta bränder (brandklass A), vätskor, opolära kolväten (brandklass B) samt ätliga fetter och oljor. Den speciella formuleringen, vars huvudkomponenter även används som livsmedelstillsatser, garanterar exceptionell släckningskapacitet med oöverträffat miljöskydd.

VANLIGA FRÅGOR:

På vilka fordon kan brandsläckningssystemet användas?

Systemet är fritt från faror och lätt att installera. Det kan installeras i byggfordon, gruvfordon, bussar, minibussar, skåpbilar, husbilar, jeepar, tävlingsbilar osv. Systemet fungerar med diesel, el eller gas.

Vart är det automatiska detektions- och släckningssystemet placerat?

De termiska detektorerna är placerade i motorns övre del för att upptäcka ovanliga värmeansamlingar genom temperaturer som valts i förväg, normalt har vårt kit för bussar en temperatur på 180 ºC i detektorn. I områden som t.ex. bagageutrymmet kan en annan lägre temperatur väljas, t.ex. 130ºC. Fördelarmunstyckena är riktade mot kritiska områden i motorn, t.ex. turbon eller avgaserna. Den här spridningen gör det möjligt att släcka effektivt och exakt.

Kan jag skydda endast ett område eller måste jag utrusta hela fordonet?

Systemet används i kritiska områden som motorrummet. Men det kan också appliceras på hjul och interiörer. Vårt system är modulärt och kan användas där det behövs och önskas.

Kommer mina maskiner att skadas av släckmedlet om en brand uppstår?

TiboRex Absolute är ett effektivt och säkert släckmedel (vattenbaserat). Elektriska komponenter kan påverkas av en kortslutning, men skulle i vilket fall som helst skadas av en brand. Andra komponenter påverkas inte. Den efterföljande rengöringen är snabb och enkel. Andra släckmedel som pulver, aerosol eller gas är mindre effektiva. De sprids kraftigt och transporteras bort från det farliga området, så de inte har någon direkt effekt på branden.

Tar det lång tid att installera ett system?

Nej, det beror på kupéns storlek och utformning. När det gäller en bussmotor är arbetet gjort på högst 3 timmar. Systemet är lätt att montera och även att demontera.

Kan systemet utlösas oavsiktligt?

Nej, vårt system är mycket exakt och registrerar temperaturen med precision. Den utlöses endast när den fördefinierade temperaturen för de termiska sensorerna uppnås.

Kan munstyckena täppas till?

Nej, våra munstycken är utformade för att hålla sig rena och inte täppa till. Maskinrummen är säkrade under släckningssystemets hela livslängd.