UNECE R107 GODKÄNDA SYSTEM

System för brandsläckning för vägfordon

Bussar, lastbilar och järnvägar
Bussar | Lastbilar | Vägfordon

Premium Automatiska Brandsläckningssystem

Bussar, lastbilar och järnvägar

Unika fördelar

 • Inget tryck
 • Ingen elektricitet
 • (I princip) underhållsfritt
 • Ultrasnabb upptäckt och släckning
 • Hybridsystem (vätska/gas)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner
 • Korta driftstopp genom underhåll på plats (vart 5:e år)
 • Gruvcertifiering
 • Fungerar i temperaturer från -30 till 80 grader celsius
 • UNECE-certifierad
 • KBA-certifierad i Tyskland
 • Inga utbyten på 10 år
 • Kvalitet tillverkad i Tyskland 

Riktningsventiler för el- och vätgasbussar

Oberoende detekterings- och släckningszoner anslutna till samma släckmedelsbehållare:

 • Mindre behållare för släckmedel
 • Oberoende detektering
 • Oberoende släckning
 • Helt mekanisk – Nej
  Elektricitet
 • Flera zoner och underzoner

Tillförlitliga och progressiva tekniska lösningar

Enkel linje

Helt mekanisk

Lätt att installera

Rostfritt stål

Super Robust

-30ºc till 80ºc

Ingen elektricitet

Ultrasnabbt 

Lågt underhåll

Inget tryck

Systemets komponenter

 1. SPY termopneumatisk detektor
 2. Fint sprutmunstycke Bar 
 3. Släckbehållare utan tryck
 4.  detexline (släckning och upptäckt av pipping)
 5. Optiskt och akustiskt larm / testknapp
 6. Tryckvakt

Extremt kompakt!

Liten Och Effektiv!

 • 4 Lt System (mindre fordon)
 • 7 Lt System (upp till 4m3)
 • 14 Lt System
 • 24 Lt System
 • Flera behållare kan installeras i 1 system
 • Sektorisering möjlighet (batteriutrymme/motor) med olika områden för detektering och släckning.

SPY - Termopneumatisk detektering

protecfire-detektering är en toppmodern teknisk lösning. Den pneumatiska detektorn arbetar med argongas som utlöses av en temperatursäkring.

 • Enkelt, supersnabbt och pålitligt
 • Inga falska larm.
 • Patenterad
 • Flera temperaturområden:
  57 ºC | 68 ºC | 79 ºC | 93 ºC | 110 ºC | 141 ºC | 182 ºC | 230 ºC | 260 ºC
 • Känslig för dolda bränder
 • Robust och exakt
 • Rostfritt stål
 • Ultrasnabb RTI 12 (reaktionstid)

Stänger för finspridning av munstycken

 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Det snabbaste sättet att installera ett brandsläckningssystem i fack.
 • Installationstiden minskade med mer än 50%.
 • upp till 90º vinkelspray
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.

detex360 specialmunstycke

 • 360º spray (total översvämning)
 • Helt tillverkad av rostfritt stål
 • Lätt att installera
 • Installationstiden minskade med mer än 90%.
 • En perfekt fin spray för temperaturminskning och penetration.
 • 1 st. kombination med SPY-detektorer
Larm-/testknapp (tillval)

Pneumatisk manuell utlösning

 • Mycket robust 
 • Upp till 20 meters avstånd från tanken (eller mer med en booster)
 • Väderbeständig
 • Lätt att använda
 • Långvarig 
Larm-/testknapp (tillval)

Larm-/testknapp (tillval)

 • Systemtestfunktion
 • Summerlarm
 • Led varningslampa (grön och röd)
 • IP44 | 10-24 V DC | M 32 x 1,5 | Plast
 • Lätt att använda
 • Relä med potentialfria kontakter och en mikrokontroller
 • Avstängning med tidsfördröjning för motorn med tidsförlängning genom kommando.

Patenterad behållare - inget tryck

 • Behållaren är inte under press
 • Systemet ökar bara trycket när det aktiveras
 • Hybrida undertryckningar: Flytande | Kväve
 • R.O.P.-system (Rise of Pressure)
 • Fungerar i alla vinklar och positioner

Genom att undvika den vanliga detekteringen av plaströr med säkringar finns det bara en väg till systemet: rostfria eller galvaniserade rör med pneumatisk aktivering från detekteringen, följt av utsläpp av flytande medel genom samma rörledning.

Patenterad teknik!

Vad är detexline-konceptet?
Ett enda rörledningsnät!

detexline by protecfire är ett patenterat system som endast använder ett nätverk av rörledningar för upptäckt och släckning.

Mindre utrustning:

 • Bättre värde
 • Undviker funktionsstörningar
 • Snabbast att installera
 • Lätt att tillhandahålla underhåll
 • Enkel och pålitlig
 • Inga falska larm
 • Patenterad
 • Inget tryck | problem med tryckläckage
 • Ingen korrosion
 • Valfritt i galvaniserat stål eller rostfritt stål

KRAFTFULL KYLANDE EFFEKT

Flytande släckmedel

TiboRex® Absolute Special Liquid Extinguish Agent

TiboRex® Absolute är ett bruksfärdigt flytande specialsläckningsmedel utan tillsats av fluorkemikalier för högeffektiv släckning av fasta bränder (brandklass A), vätskor, opolära kolväten (brandklass B) och ätliga fetter och oljor. Den speciella formulan, vars huvudkomponenter också används mot livsmedelstillsatser, garanterar exceptionell släckningsprestanda med oöverträffat miljöskydd.

Funktioner och funktionssätt

Vilka egenskaper har brandsläckningssystemet?

Brandsläckningssystemet bygger på principen om ett system för släckning med finspray. protecfire-munstyckena sprutar släckmedlet TiboRex Absolute i mycket fina droppar. Släckmedelsdropparna fuktar, impregnerar och kyler de brinnande ytorna.
Genom reflektioner och turbulens når släckmedlet även intilliggande områden, vilket gör att hela motorrummet skyddas.

Andra egenskaper:

– Trycklöst standby-läge för ökad säkerhet: Brandsläckningssystemet är inte trycksatt förrän det utlöses.
– Lågt underhåll: första regelbundna komponentutbyte efter 5 år.
– Självförsörjande utan extern energi: protecfire-undertryckningssystem fungerar pneumatiskt-mekaniskt. Det innebär att de inte kräver någon extra strömförsörjning.
– Automatisk och/eller manuell utlösning: Automatisk utlösning sker genom branddetekteringselement. Brandsläckningssystemet kan också utlösas av en pneumatisk manuell utlösningsmekanism.

Hur fungerar branddetektering?

protecfire använder termopneumatiska branddetekteringselement för att upptäcka brand. Dessa element utlöser brandsläckningssystemet endast om en viss temperatur överskrids. Fel på grund av fel på elektriska komponenter är därmed uteslutet.
Branddetekteringselement med olika utlösningstemperaturer kan användas eftersom motorrummet inte är ett termiskt homogent område utan innehåller olika temperaturzoner.

Vad händer i händelse av en brand?

Branddetekteringselementen är anslutna till en kombinerad kontroll- och släckningsledning, detexline. När ett branddetekteringselement värms upp till sin utlösande temperatur, öppnar en mekanism den inbyggda argondrivkassetten. Detta orsakar en ökning av trycket i ledningen. Tryckökningen öppnar en N2-drivmedelspatron i släckmedelsbehållaren. Det frigjorda drivmedlet pressar släckmedlet genom ledningen till släckmunstyckena.

DE VANLIGASTE FRÅGORNA:

På vilka fordon kan brandsläckningssystemet användas?
Systemet är fritt från faror och lätt att installera. Det kan installeras i vilket fordon som helst: Det kan installeras i alla fordon: byggfordon, gruvfordon, bussar, minibussar, skåpbilar, husbilar, jeepar, tävlingsbilar osv.
diesel, el eller gas

Var är det automatiska detektions- och släcksystemet placerat?
De termiska detektorerna placeras i motorns övre del för att upptäcka ovanliga värmeansamlingar genom temperaturer som valts i förväg, normalt har vårt kit för bussar en temperatur på 180 ºC. I områden som t.ex. parkeringsutrymmet kan en annan lägre temperatur väljas, t.ex. 130ºC. Spridningsmunstyckena är riktade mot kritiska områden i motorn, t.ex. turbo, avgassystem osv. Denna fördelning gör punkt till punkt-effektivitet under släckningen.

Kan jag skydda endast ett område eller måste jag utrusta hela fordonet?
Systemet används i kritiska områden: motorrummet och parkeringen. Det kan också användas på hjul och interiörer. Systemet är modulärt och kan användas varhelst det önskas.

Om det uppstår en brand, kommer min utrustning att skadas av släckmedlet?
TiboRex Absolute är ett flytande släckmedel för att vara säkert och effektivt. Elektriska komponenter kan påverkas, men i vilket fall som helst skulle de skadas av den begynnande branden. All annan utrustning påverkas aldrig och den efterföljande rengöringen är snabb och enkel. Andra typer av släckmedel (pulver, gas osv.) skulle inte vara lika effektiva, eftersom de kan utvisas av fordonets framfart och inte verkar på branden.

Tar det lång tid att installera ett system?
Nej, det beror på fackets storlek och utformning. När det gäller en bussmotor görs arbetet på högst 3 timmar. Systemet är lätt att montera och även att demontera.

Kan systemet brinna oavsiktligt?
Nej, vårt system är exakt och känner av temperaturer med precision. Beroende på var värmesensorerna är placerade väljs en viss temperatur först när facket når den exakta temperaturen.

Kan inte munstyckena täppas till?
Nej, våra munstycken är utformade för att hålla sig rena och obehindrade. Motorrummen är särskilt utformade och behåller sin effektivitet under hela sin livslängd.